Städföretag

Wetrok för städfirmor

Företag som är specialiserade på lokalvård anser att vi är en professionell samarbetspartner.

Med vårt breda utbud av tjänster, maskiner, redskap och rengöringsprodukter hjälper vi er att på kort tid nå ett perfekt rengöringsresultat med hjälp av rätt metoder. Våra experter ger er råd och stöd vid inköp, planering, kostnadsberäkning och organisation av rengöringsprocesserna. På basis av gemensamt utarbetade rengöringskoncept hjälper vi er att utvärdera lämpliga rengöringsmetoder och bidrar på så sätt till att säkra kvaliteten. Med vår effektiva serviceorganisation kan ni alltid känna er trygga i förvissningen om att ni kommer att kunna leverera era tjänster till kunderna på bästa sätt.

Våra rengöringsscheman är så lättförståeliga att även rengöringspersonal med ett annat modersmål utan svårigheter kan följa anvisningarna. Redan under utvecklingen av våra maskiner och produkter lägger vi vikt vid att de ska vara lätta att använda.

Sopning/sopsugning

Torr, lös smuts avlägsnas mekaniskt från hårda golv utomhus eller från textila golvbeläggningar inomhus.

 
Torrdammsugning/borstdammsugning

Torr, lös smuts avlägsnas mekaniskt från textila eller ej textila golvbeläggningar.

 
Sprayrengöring

Hårt bunden smuts tas bort mekaniskt-kemiskt från släta eller lätt strukturerade golvbeläggningar.

Delvis sprayrengöring: ta bort gångspår punktvis

 
Våttorkning

Hårt bunden smuts tas bort manuellt mekaniskt-kemiskt från vattenfasta golvbeläggningar.

Lämpar sig för System Hopital och för hinkvagn/mopp