Offentliga institutioner

Wetrok för kommuner, regioner och institutioner i den offentliga sektorn

Välskött infrastruktur har en positiv effekt på omgivningen. Vi stöttar rengöringsteamen i den offentliga sektorn med skräddarsydda rengöringskoncept och utbildning.

Institutioner och organisationer för samhällsservice har i dag samma status som serviceföretag. Kunder och användare vill tas emot i en ren miljö och bli väl behandlade.

Med Wetrok som partner drar ni nytta av vår långa erfarenhet av att utveckla rengöringskoncept för kommuner, regioner och organisationer i den offentliga sektorn. Våra rengöringsexperter utvecklar effektiva och kundanpassade brukslösningar som är lika mångfasetterade som deras användningsområden: kontor, expeditioner, skolor, universitet/högskolor och museer.

Rengöringsteamens kundanpassade utbildning på plats inom ramen för Wetrok Academy medför att de delvis specialframtagna rengöringsmetoderna tillämpas på ett korrekt sätt.

Underhåll av smutssamlande mattor

Minimera smutsmängden som kommer in utifrån, för smuts som inte finns behöver inte heller avlägsnas.

 
Sopning/sopsugning

Torr, lös smuts avlägsnas mekaniskt från hårda golv utomhus eller från textila golvbeläggningar inomhus.

 
Torrdammsugning/borstdammsugning

Torr, lös smuts avlägsnas mekaniskt från textila eller icke-textila golvbeläggningar.

Borstdammsug kraftigt strukturerade golv

 
Beläggning

Medelstor ytkapacitet: 200 m2/h Skydd och vård av golv som är okänsliga för vatten genom att applicera ett slitskikt. Den dagliga rengöringen blir enklare. Välj rätt produkt för respektive golvbeläggning