Hälso- och sjukvård

De höga kraven när det gäller hygien inom hälso- och sjukvård ger inte något utrymme för kompromisser. Å andra sidan måste rengöringen naturligtvis utföras så effektivt som möjligt. Våra rengöringskoncept för alla typer av hälso- och sjukvård är effektiva och mycket ekonomiska. Målet är att minimera spridning av bakterier. För varje typ av lokal har vi utformat ett lämpligt, skräddarsytt rengöringssystem.

Systemen är lätta att implementera med hjälp av våra kunskaper och vårt breda sortiment av maskiner, redskap och förbrukningsmaterial av högsta kvalitet. Vårt sortiment är anpassat efter de särskilda krav som ställs inom hälso- och sjukvården. Ett exempel på detta är urvalet av innovativa kombiskurmaskiner som finns i olika utföranden. De är mycket tystgående och lätta att manövrera och stör därför knappast verksamheten alls. Våra engångsartiklar, t.ex. Wetroks Masslinn dammbindande dukar (FIGR-certifierade) Quick&Clean-dukar, uppfyller alla hygienkrav.

Wetrok Academy förmedlar specialistkunskaper inom hygien och desinfektion. Våra kundanpassade kurser på plats, som är exakt skräddarsydda efter era behov, stärker era kunskaper om rengöring.

Dammbindande torkning

Lös smuts tas bort mekaniskt från släta till lätt strukturerade golvbeläggningar – utan uppvirvlande damm. Golvet förblir torrt.

 
Skursugning

Hårt bunden smuts tas bort mekaniskt-kemiskt med maskin från vattenfasta golvbeläggningar. Golvet är torrt.

 
Desinfektion

Mål: Applicering av ett desinfektionsmedel på ytor för att döda patogena och skadliga mikroorganismer.